Automatyka przemysłowa

Podstawą infrastruktury informatycznej w każdej firmie są sprawnie działające sieci komputerowe oraz serwerownie. Niezależnie od branży, olbrzymie znaczenie dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania firmy ma szybki, bezpieczny i pewny przepływ informacji. Możemy to zapewnić dzięki naszej opiece i obsłudze informatycznej, w skład której wchodzą dedykowane usługi informatyczne obejmujące administrację, bieżące wsparcie oraz rozbudowę istniejącej w firmie sieci komputerowej.

Sieć komputerowa jest trzecim, po serwerach i przełącznikach, elementem mającym kluczowe znaczenie dla stabilności całego systemu informatycznego oraz jego bezpieczeństwa dlatego w trosce o kompleksowość świadczonych usług oferujemy budowę instalacji okablowania strukturalnego, począwszy od projektu, poprzez montaż okablowania, aż do instalacji elementów aktywnych sieci. Modernizujemy również już istniejące instalacje. Szczególny nacisk kładziemy na dobór właściwej konfiguracji sprzętowej i programowej w celu zapewnienia pełnej stabilności i bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Stawiamy na niezawodność, aby Klient, przez wiele lat, mógł czerpać korzyści z naszych rozwiązań.

Oferujemy:

 • wykonanie profesjonalnych projektów sieci komputerowych oraz infrastruktury telefonicznej
 • wykonanie okablowania strukturalnego budynków
 • instalację elementów pasywnych (szafy krosownicze, patchpanele, gniazda sieciowe, gniazda prądowe listwy maskujące)
 • konfigurację urządzeń aktywnych(routery, przełączniki, modemy, karty sieciowe, zapory)
 • konfigurację serwerów i wdrożenie usług sieciowych (firewall, FTP, VPN, VLAN, itp.)
 • konfigurację sieci Wi-Fi (pomiary przepustowości, optymalizacja)
 • administrację i opiekę serwisową
 • Po wdrożeniu systemu teleinformatycznego priorytetem staje się utrzymanie jego pełnej sprawności i dostępności. Dobrze utrzymana sieć komputerowa pozwala na bezawaryjną pracę nawet w warunkach dużego obciążenia, co minimalizuje ryzyko paraliżu systemu informatycznego. W ramach administracji i opieki serwisowej dbamy o to, aby jakość połączeń oferowanych przez sieci komputerowe była jak najwyższa. Gwarantujemy także podjęcie natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia awarii.

  Sieci bezprzewodowe

  Sieci komputerowe

  Szafy krosowe

  Sieci komputerowe

  Pomiary dynamiczne sieci komputerowych

  Sieci komputerowe

  Pomiary dynamiczne sieci komputerowych