Instalacje elektryczne

Podstawą infrastruktury informatycznej w każdej firmie są sprawnie działające sieci komputerowe oraz serwerownie. Niezależnie od branży, olbrzymie znaczenie dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania firmy ma szybki, bezpieczny i pewny przepływ informacji. Możemy to zapewnić dzięki naszej opiece i obsłudze informatycznej, w skład której wchodzą dedykowane usługi informatyczne obejmujące administrację, bieżące wsparcie oraz rozbudowę istniejącej w firmie sieci komputerowej.

Sieć komputerowa jest trzecim, po serwerach i przełącznikach, elementem mającym kluczowe znaczenie dla stabilności całego systemu informatycznego oraz jego bezpieczeństwa dlatego w trosce o kompleksowość świadczonych usług oferujemy budowę instalacji okablowania strukturalnego, począwszy od projektu, poprzez montaż okablowania, aż do instalacji elementów aktywnych sieci. Modernizujemy również już istniejące instalacje. Szczególny nacisk kładziemy na dobór właściwej konfiguracji sprzętowej i programowej w celu zapewnienia pełnej stabilności i bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Stawiamy na niezawodność, aby Klient, przez wiele lat, mógł czerpać korzyści z naszych rozwiązań.

Oferujemy:

 • wykonanie profesjonalnych projektów instalacji elektrycznych, również inteligentnych
 • wykonanie okablowania elektrycznego budynków
 • montaż rozdzielni elektrycznych
 • opomiarowanie rozdzielni, analizatory jakości zasilania
 • modernizację istniejących instalacji
 • pomiary elektryczne odbiorowe i okresowe
 • pomiary i dobór baterii kondensatorów (kompensacja mocy biernej)
 • Po wdrożeniu systemu teleinformatycznego priorytetem staje się utrzymanie jego pełnej sprawności i dostępności. Dobrze utrzymana sieć komputerowa pozwala na bezawaryjną pracę nawet w warunkach dużego obciążenia, co minimalizuje ryzyko paraliżu systemu informatycznego. W ramach administracji i opieki serwisowej dbamy o to, aby jakość połączeń oferowanych przez sieci komputerowe była jak najwyższa. Gwarantujemy także podjęcie natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia awarii.

  Instalacje inteligentne

  Instalacje elektryczne

  Pomiary elektryczne

  Instalacje elektryczne

  wykonywanie nowoczesnych instalacji elektrycznych

  Instalacje elektryczne

  Instalacje inteligentne